Tiráž

Adresa:
DUROtherm Kunststoffverarbeitung GmbH
Industriestraße 52
D-72221 Haiterbach (Německo)
Telefon: +49 - (0)7456 - 695-0
Telefax: +49 - (0)7456 - 695-50

www.durotherm.de

Rejstříkový soud:
Calw: HRB 445-Na

DIČ:  
DE811324446

Oprávněn k zastoupení:
Dipl. Wirt.-Ing. (FH) Andreas Hartl

Zodpovědný za obsah podle § 6 MDStV:
Norbert Keck

Webdesign:
UP-TEAM Concept & Design

Copyright:
© Copyright 2016, DUROtherm Kunststoffverarbeitung GmbH. Webové stránky firmy DUROtherm GmbH jsou autorskoprávně chráněny. Použití textu, grafiky a obrazového materiálu je přípustné pouze po předchozím souhlasu DUROtherm GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva:
„DUROtherm", „DUROPAC", "ROBUPAC" a "SOLOPAC" jsou registrované obchodní známky DUROtherm Kunststoffverarbeitung GmbH. Všechny ostatní uvedené ochranné známky (názvy výrobků, loga) a značky jsou vlastnictvím příslušných majitelů a jsou uznány jako chráněné.

Upozornění o ručení:

Přes pečlivou kontrolu obsahu nepřebíráme žádnou záruku za obsah externích odkazů. Za obsah odkazů na internetové stránky jsou výhradně zodpovědní jejich provozovatelé.

DUROtherm dále nepřebírá v žádném případě záruku za aktuálnost, správnost nebo úplnost informací poskytnutých k dispozici. Nároky na ručení vůči DUROthermu, vztahující se na škody materiálního nebo ideového typu, které byly způsobeny použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací, popř. použitím chybných a neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny, pokud ze strany DUROthermu není prokazatelně na škody se vztahující úmyslné nebo hrubě nedbalostní zavinění. DUROtherm si výslovně vyhrazuje, části stránek nebo celou nabídku měnit, doplňovat, vymazat nebo publikování dočasně či trvale zastavit bez zvláštního oznámení.

Webmaster:
Webmaster: Při technických otázkách nebo upozorněních na naši webovou stránku se laskavě obraťte na:

zpět
Inovace z plastu – vyrobeno naší formou.