Podnik:
  Čísla a fakta
  Management kvality
  Historie
  Aktuality
  Tiskový servis
  Volná místa
  Partneři
  Prospekty

Mezinárodní strojírenský veletrh Transport a Logistika 2005 proběhl úspěšně

DUROtherm Thermoforming
Czechia se po prvé s velkým
úspěchem zúčastnil brněnských
výstavních veletrhů – ,,Meziná-
rodního strojírenského veletrhu
Transport a Logistika."
Početní zájemci z celé východ-
oevropské oblasti se informo-
vali jak o vysoce hodnotných
přepravních paletách, tak i o
novém stohovatelném systému skládacích boxů DUROPAC a LARAPAC, které se obzvlášť těšili velkému zájmu.
DUROthermu se tím zdařil jeden z dalších důležitých kroků při upevňování svých pozic na východoevropském trhu.

zpět
Inovace z plastu – vyrobeno naší formou.