Služby:
  Poradenství
  Vývoj / Konstrukce
  Prototypování
  Sériová výroba
  Logistika

Prototypování: rychlé a flexibilní

Jednou z mnoha předností hlubokotažného postupu jsou velmi rychlé vývojové cykly v procesu prototypování. Na základě od zákazníka převzatých nebo DUROthermem vyvinutých CAD dat tak během nejkratší doby vznikají jakostní vzorové nebo sériové nástroje, které tvoří základ optimální výroby. Konečné korektury a přizpůsobení zákazníkovým požadavkům může být realizováno v krátké době a za příznivou cenu. Vzhledem k několika desetiletí získaným zkušenostem v tvarování plastů je výběr plastu, jakož i geometrie hluboko
tažených dílů zohledněna již při tvorbě formy, čímž je zajištěna vysoká funkčnost pozdějších výrobků.

Na přání zákazníka provádí DUROtherm také různé zátěžové testy, jako např. trvalé oscilace, testy změn teploty nebo zkoušky životnosti, čímž může činit přesné předpovědi očekávané vhodnosti vzhledem k zamýšlenému účelu použití.
Inovace z plastu – vyrobeno naší formou.