<% function isEmailValid($EMail) { if(!ereg("^([0-9,a-z,A-Z]+)([.,_-]([0-9,a-z,A-Z]+))*[@]([0-9,a-z,A-Z]+)([.,_\,-]([0-9,a-z,A-Z]+))*[.]([0-9,a-z,A-Z]){2}([0-9,a-z,A-Z])?$", $EMail)) { return false; } else { return true; } } $EMailHeader = $EMail; if (!isEmailValid($EMail)) { $EMailHeader = "keine_antwortadresse@durotherm.de"; } $heute = getdate(); $monat = $heute['mon']; $tag_monat = $heute['mday']; $jahr = $heute['year']; $datum = $tag_monat.".".$monat.".".$jahr; $minute = $heute['minutes']; if ($minute<10) {$minute = "0".$minute;} $stunde = $heute['hours']; $sekunde = $heute['seconds']; $datum = $tag_monat.".".$monat.".".$jahr; $uhr = $stunde.":".$minute; $header = "From: \"".$Name."\" <".$EMailHeader.">\n"; $header.= "Reply-To: <".$EMailHeader.">\n"; $header.= "MIME-Version: 1.0\n"; $header.= "Content-Type: text/plain;\n"; $header.= "X-Mailer: UP-TEAM PHP/".phpversion(); $inhalt.= "Internet-Kontaktformular (DUROtherm Tschechien / tschechisch):\n\n"; $inhalt.= "--------------------------------------------------------------\n"; $inhalt.= "Nachricht:\n"; $inhalt.= "--------------------------------------------------------------\n\n"; $inhalt.= $Nachricht."\n\n"; $inhalt.= "--------------------------------------------------------------\n"; $inhalt.= "Absender:\n"; $inhalt.= "--------------------------------------------------------------\n\n"; $inhalt.= "Firma: ".$Firma."\n"; $inhalt.= "Name: ".$Name."\n"; $inhalt.= "Straße: ".$Strasse."\n"; $inhalt.= "PLZ/Ort: ".$PLZ_Ort."\n"; $inhalt.= "Land: ".$Land."\n"; $inhalt.= "Telefon: ".$Telefon."\n"; $inhalt.= "E-Mail: ".$EMail."\n\n"; $inhalt.= "--------------------------------------------------------------\n"; $inhalt.= "Datum: ".$datum.", ".$uhr." Uhr\n"; $inhalt.= "IP-Adresse: ".getenv("REMOTE_ADDR")."\n"; $inhalt.= "--------------------------------------------------------------\n\n"; mail("info@durotherm.de","Internet-Kontaktformular (DUROtherm Tschechien / tschechisch)",$inhalt,$header); $dateiname = $DOCUMENT_ROOT."/feedback/kontgsigfk.txt"; $fp = fopen($dateiname,"a+"); if ($fp) { fputs($fp,"\n==============================================================\n\n".$inhalt); fclose($fp); } %>
  Kontakty:
  Sídlo firmy Haiterbach
  Adresa
  Kontaktní osoby
  Příjezd
  Kontaktní formulář
  Dotazník
 
  Filiálka Krupka
  Adresa
  Kontaktní osoby
  Příjezd
  Kontaktní formulář
  Dotazník
 
  Prodejci
  Adresy

Navázání kontaktu úspěšné

Děkujeme Vám za navázání kontaktu. Co nejdříve, jak to jen bude možné se o Vaši záležitost postaráme.

Hlavní stránka

Inovace z plastu – vyrobeno naší formou.