Projekty pro životní prostředí: využití tvarových dílů DUROtherm

splash screen
Četné produkty DUROtherm přispívají ke zlepšování kvality života člověka, podporují ochranu živočichů a šetří životní prostředí. Plasty používané firmou DUROtherm jsou 100% recyklovatelné a lze je vrátit do koloběhu materiálu šetrně tak, aby nedošlo k narušení životního prostředí.
V mnoha oblastech je možné kritické materiály, např. plast zesílený skelným vláknem, plně nahradit ekologickým a recyklovatelným plastem. Díky 100% probarveným plastům lze navíc v řadě případě upustit od používání laku, který zatěžuje životní prostředí a škodí člověku.

Tvarové díly pro pěstování rostlin

Formteile für die Pflanzenaufzucht

Velmi zajímavý je projekt pro pěstování rostlin, resp. zeleniny, ve kterém hlavní roli hrají pěstební „záhony“ DUROtherm. Ve vhodně temperovaném systému etážových skříní jsou rozmístěny sazenice rostlin tak, aby mohly být co nejlépe zavlažovány. Voda je přiváděna shora, protéká jednotlivými etážemi dolů, kde se však nevsakuje do země, ale je čerpána vzhůru tak, aby mohla znovu poskytovat vláhu rostlinám. Tento koloběh šetří vzácnou vodu i cenné živiny, které se tak zbytečně neztrácejí. Pomocí takového systému pěstování vyrůstá svěží a zdravá zelenina dokonce i v těch nejnepříznivějších podmínkách, např. při vysokých teplotách na poušti.

Tvarové díly na ochranu ptáků

Formteile für den Vogelschutz

Významným příspěvkem pro život fauny jsou ochranné kryty DUROtherm na elektrická vedení. Na ochrany upevněné na drátech pod napětím mohou usednout i velcí draví ptáci, aniž by jim při odletu hrozilo nebezpečí současného dotyku se sousedním drátem a tím i smrtelný úraz elektrickým proudem.

Tvarové díly pro zavlažování

Formteile zur Bewässerung

Systémy vodních kol, pro které jsou určena velká kola čerpadel DUROtherm se uplatní zejména v rozvojových zemích. Vodní kola jsou umísťována do vodních toků a bystřin, které je pohánějí. Uvnitř každého plastového kola se nachází systém spirálových trubek, kterým protéká voda. Ve zmenšujících se spirálách se vytváří tlak, který získanou vodu protlačuje vedením do výšky několika metrů, odkud je rozváděna na zavlažovaná pole. V suchých a chudých oblastech, kde není k dispozici el. proud a tedy ani žádná motorem poháněná čerpadla se jedná o optimální řešení pro zajištění potravy.

Tvarové díly pro leteckou a železniční dopravu

Formteile für Luftfahrt und Bahn

Stabilní a přesto velmi lehké tvarové díly hrají zejména v letectví velmi důležitou roli. Zde platí, že každý ušetřený gram sníží spotřebu leteckého benzinu a přispěje k minimalizaci emisí škodlivin. Nízká hmotnost dílů má svůj význam i v kolejové dopravě, protože i na železnici je nutné hledat možnosti úspor energie.

Tvarové díly pro elektromobily

Formteile für Elektrofahrzeuge

Na trhu, který bude v budoucnosti zaměřen na elektromobily, je v současné době DUROtherm jedním z hlavních představitelů vývoje obkladů nové generace do lehkých transportních vozidel a již dnes vyrábí velké série nejrůznější dílů pro vnitřní i vnější obložení. Nepatrná hmotnost, která je z přirozených důvodů pro elektromobily mimořádně důležitá, nabývá stále většího významu I u konvenčních automobilů. Tvarové díly, které se dříve vyráběly ze skla, oceli, plechu nebo plastu vyztuženého skelným vláknem jsou dnes stále více nahrazovány plastovými produkty, které jsou tvarově stabilní, odolné vůči UV záření, nárazu, jsou 100% recyklovatelné a mají výrazně nižší hmotnost. Dosažené úspory paliva vedou ke sníženým emisím CO2 a tím i redukci množství skleníkových plynů.