Tiráž

Impressum splash screen

Adresa
DUROtherm Kunststoffverarbeitung GmbH
Industriestraße 52
72221 Haiterbach (Germany)
Phone: +49 (0)7456 695-0
Fax: +49 (0)7456 695-50
info@durotherm.de
www.durotherm.de

Rejstříkový soud
HRB 340445, obvodový soud Stuttgart

DIČ:
DE811324446

Oprávnění k zastupování
jednatel Dipl. Wirt.-Ing. (FH) Andreas Hartl

Podle § 6 MDStV odpovědný za obsah
Dipl. Wirt.-Ing. (FH) Andreas Hartl

Všeobecné dodací / nákupní podmínky
AGB

Ochrana dat
Prohlášení o ochraně dat

Whistleblowing
Oznámení protiprávního jednání

Design webových stránek
UP-TEAM Concept & Design

Copyright
© Copyright 2017-2024, DUROtherm Kunststoffverarbeitung GmbH. Webové stránky DUROtherm GmbH jsou chráněny autorským právem. Používání textů, grafů a obrazového materiálu DUROtherm je dovoleno pouze po předchozím souhlasu DUROtherm GmbH. Všechna práva vyhrazena. Fotografie: DUROtherm Kunststoffverarbeitung GmbH a Fotolia: #96418754 (gk-foto), #111788606 (deepvalley), #137311171 (photowahn), #162087407 (Patrick P. Palej), #169918323 (sk_design), #170395709 (arsdigital), #179486394 (Rodrigo), #125105548 (marog-pixcells), #162814361 (grapestock), #171650798 (Leigh Prather), #179157019 (psdesign1), #181137067 (Oakozhan) a iStock: ID:157480826 (Mlenny), ID:178881826 (RyanKing999), ID:489207872 (prudkov), ID:489735770 (chinaface), ID:654133848 (yoh4nn).

Upozornění týkající s odpovědnosti
I přes pečlivou kontrolu obsahu neneseme odpovědnost za obsah externích odkazů. Za obsah stránek, na které se odkazuje, je odpovědný výhradně jejich provozovatel.

DUROtherm dále nezaručuje aktuálnost, správnost nebo úplnost podávaných informací. Nároky z odpovědnosti vůči firmě DUROtherm, které se vztahují ke škodám materiálního nebo ideového druhu a byly způsobeny použitím nebo nepoužitím uvedených informací, příp. použitím chybných a neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny, pokud se ze strany DUROtherm nejednalo prokazatelně o úmysl nebo hrubou nedbalost. DUROtherm si výslovně vyhrazuje možnost změnit, doplnit, vymazat nebo dočasně pozastavit nebo definitivně ukončit zveřejnění částí stránek nebo celé nabídky bez zvláštního předchozího upozornění.