Optimální technologie pro každé zadání

Optimální technologie pro každé zadání

Firma DUROtherm má pro každou individuální zakázku k dispozici ideálně vhodnou technologii: kromě klasické metody Single-Sheet-Thermoforming, kdy je tvarována samostatná plastová deska nabízí DUROtherm také metodu Twin-Sheet, při které se tvarují dvě desky, které se následně pevně svaří.

K tomu přistupuje technologie vypěňování polyuretanem a technologie RRIM. Vypěňováním PUR lze vyrábět jak homogenní díly, tak i tvarové díly Single-Sheet nebo Twin-Sheet.

Technologie Single-Sheet

Single-Sheet-Thermoforming

Tepelně tvarované díly vyráběné metodou Single-Sheet pro nejrůznější účely a obory nabízejí téměř neomezený individuální design, výběr materiálů i velikost tvarů.

Pro výrobu tvarových dílů technikou Single-Sheet má koncern DUROtherm k dispozici celkem 28 hlubokotažných zařízení v různých velikostech od nejlepších výrobců. Kromě mimořádných výrobních kapacit je výhodou tohoto velkého strojního parku možnost vyrábět konkrétní hluboko tažený díl podle objednávky na vhodném stroji. DUROtherm v tomto směru předstihl konkurenci ještě o jeden významný krok, protože má k dispozici jedno z největších zařízení pro tepelné tvarování v Evropě, na kterém lze vyrábět tvarové díly až do velikosti 4200 x 2500 mm.

Metoda Single-Sheet

Metoda Single-Sheet

Při tvarování metodou Single-Sheet se nejprve pevně upnutí plastová deska ohřívá z obou stran. Zatímco nástroj vyjíždí směrem vzhůru, provede se proudem stlačeného vzduchu předtažení horké desky. Vzduch mezi formou a deskou se vytlačí a atmosférický tlak způsobí přitisknutí desky k formě.

Chladicí dmychadlo vytvarovaný díl ochladí až k bodu tuhnutí. Pronikající stlačený vzduch pak hotový díl uvolní od nástroje.

Technologie Twin-Sheet

Twin-Sheet-Thermoforming

Díly tepelně tvarované technologie Twin-Sheet jsou mimořádně stabilní, a proto je tato metoda téměř předurčena také pro výrobu nosičů nákladu. Na rozdíl od metody Single-Sheet se v tomto případě netvaruje jedna, ale dvě plastové desky současně. Hotové díly pak mohou mít na obou stranách různý tvar i barevnost a navíc je pro ně charakteristická mimořádně vysoká tuhost.

DUROtherm vyrábí technikou Twin-Sheet tvarované díly na pěti zařízeních a je tedy i v tomto případě jedním z předních představitelů v oboru. Firma využívá dvě karuselová zařízení, která vynikají vysokou přítlačnou silou i rychlým taktem. S velikostí formátů až 3200 x 1800 mm, resp. 3300 x 1300 mm patří tato zařízení Twin-Sheet k největším v celé Evropě.

Twin-Sheet-Thermoforming

Metoda Twin-Sheet

U technologie Twin-Sheet se nejprve dvě pevně upnuté plastové desky ohřejí – každá v jedné peci – po obou stranách. Desky se potom postupně tvarují odsáváním vzduchu mezi formou a horkou deskou.

Oba ještě teplé hlubokotažné díly se poté pevně spojí tlakem. Pronikající stlačený vzduch uvolní hotový díl Twin-Sheet od nástroje.

Technologie PUR / RRIM

Vypěňování PUR / technologie RRIM

Technologie vypěňování polyuretanem umožňuje vyrábět jak homogenní pěnové díly, tak i kombinování hlubokotažných dílů s pěnou. Lze tedy tvarové díly zhotovené technikou Single-Sheet podkládat pěnou nebo vypěňovat díly Twin-Sheet a dodávat hotové produkty upravené tímto dalším výrobním krokem. Hlubokotažné díly zušlechtěné polyuretanovou pěnou mají velmi dobré tepelné, resp. akustické izolační vlastnosti. Navíc se tímto postupem podstatně zvýší stabilita hlubokotažných dílů, přičemž dochází pouze k velmi malému zvýšení jejich hmotnosti. Do výrobního procesu lze snadno zahrnout provedení napojovacích bodů, upevňovacích nebo funkčních prvků.

Metodou RRIM se tvarové díly vyrábějí na moderních hybridních zařízeních. Výsledné produkty mají mimořádně vysokou rázovou houževnatost a jsou stabilní vůči deformaci teplem.

Vypěňování PUR / technika RRIM