Výkonný a spolehlivý partner

Durotherm splash screen
DUROtherm se specializuje na vývoj a výrobu plastových tvarových dílů a obalů s vynikající kvalitou. Díky rozsáhlému know-how pracovnic a pracovníků a vysoce modernímu, trvale inovovanému strojnímu parku patří dnes DUROtherm mezi největší evropské firmy zabývající se tvarováním materiálů za tepla. Kromě pěti výrobních závodů v Německu má koncern DUROtherm další pobočné závody v České republice a ve Švýcarsku. Skupina DUROtherm v současné době sestává z:
 • DUROtherm Kunststoffverarbeitung GmbH (Technické výlisky)
 • DUROtherm Thermoforming Czechia s.r.o. (Technické výlisky)
 • TWIN-TEC Packaging GmbH (skládací kontejnerové systémy,
 •       Opakovaně použitelné obaly, nosiče obrobků, mezivrstvy)
 • Crisco Formtechnik AG Schweiz (Technické výlisky)
 • Grauer Formenbau (výroba nástrojů)
 • Firma má zajištěny optimální podmínky i z hlediska ekonomické síly, strojního vybavení a výrobní plochy: Obrat se v posledních letech znovu výrazně zvýšil. Každým rokem jsou vynakládány značné investice na další stroje a zařízení, výrobní plocha se průběžně rozšiřuje. Stovky pracovnic a pracovníků vyrábí tvarové díly a obaly pro nejrůznější průmyslová odvětví – k našim kmenovým zákazníkům patří nejsilnější představitelé trhu jako Volkswagen, BMW, Daimler, Hymer, John Deere a další. Prudkého nárůstu dosahuje DUROtherm i na trzích budoucnosti, kde k jeho odběratelům náleží firmy z oblasti elektromobility, letectví i kolejové dopravy.

  Filosofie

  Nejvyšším cílem je spokojenost

  Výkonný společník Dipl. Wirt.-Ing. (FH) Andreas Hartl

  Výkonný společník Dipl. Wirt.-Ing. (FH) Andreas Hartl

  Prvořadým požadavkem je plná spokojenost zákazníků ve všech oblastech spolupráce a šetrné zacházení se zdroji. Důsledné zaměření na potřeby zákazníků znamená jak poskytování kompetentního poradenství a technicky perfektních tvarových dílů, tak i vysokou flexibilitu a spolehlivost. Důležitou zárukou dosahování těchto cílů jsou přátelští, ochotní a dobře vyškolení pracovníci.

  DUROtherm je od počátku společnost řízená vlastníkem. Z toho vyplývají vertikální kompetenční a rozhodovací struktury, které jsou základem vysoké orientace na výkon a zákazníka. Partnerské vztahy se zákazníky, dodavateli a spolupracovníky vytvářejí vzájemnou důvěru a jsou základem pro úspěšnou a trvalou spolupráci.

  Maximální kvalitativní měřítka v kombinaci s partnerským a poctivým přístupem jsou faktory úspěchu a důvodem toho, proč je DUROtherm výkonným a spolehlivým partnerem –dnes, stejně jako v budoucnosti.

  „5 S“, která zavazují

  „5 S“, která zavazují

  Ústředním motivem filosofie a politiky společnosti DUROtherm je zabezpečená budoucnost. „5 S“ shrnuje nejdůležitější charakteristiky tohoto přístupu: spokojení zákazníci, spokojení pracovníci, spokojení investoři, spokojení dodavatelé, spokojené prostředí. Základem a prioritou této filosofie byla od počátku kvalita. Dnes se do hledáčku stále více dostává povědomí o životním prostředí a trvala udržitelném rozvoji.

  Filosofie a politika společnosti

  Řízení kvality

  Vynikající kvalita

  Ausgezeichnete Qualität

  Vysoká kvalitativní měřítka společnosti DUROtherm se vztahují na všechny procesy: od promyšleného plánování přes výrobu až po dodávky v objednaném množství, požadované kvalitě a v dohodnutém termínu.

  Aby tyto nároky byly trvale dodrženy, probíhají všechny procesy v rámci systému řízení kvality podle DIN EN ISO 9001:2015 a IATF 16949:2016. Navíc mohou zákazníci požádat o provedení auditu podle svých standardů. Důležitou součástí procesu důsledného zajišťování kvalty je u společnosti DUROtherm i rozsáhlá péče o zákazníka po ukončení konkrétního projektu.

  Řízení životního prostředí

  V souladu s životním prostředím

  Tým DUROtherm pro životní prostředí

  Tým DUROtherm pro životní prostředí

  Efektivní zacházení se zdroji a jejich přiměřenou spotřebu považuje DUROtherm za jednu ze svých základních povinností, jejímž základem je respekt vůči člověku a přírodě. Důkazem důsledného prohlubování ekologického jednání je i účast společnosti DUROtherm na programu ECOfit vypsaného ministerstvem životního prostředí spolkové země Badensko-Virtembersko v letech 2015/2016. Díky systému řízení životního prostředí podle ISO 14001 a EMAS zavedeného v r. 2017 patří DUROtherm dnes a i v budoucnosti bude patřit k firmám, kterým stav životního prostředí a trvale udržitelný rozvoj rozhodně nejsou lhostejné.

  DUROtherm se o lepší životní prostředí stará i svými produkty: stále častěji se nám daří nahrazovat na trhu tvarové díly neodpovídající ekologickým požadavkům díly vyráběnými šetrnou metodou Thermoforming, snižovat emise škodlivin podmíněných dopravou pomocí opakovaně použitelných obalů a bránit vzniku odpadů.

  Čísla a fakta

  Koncern DUROtherm v číslech

  • Rok založení: 1968
  • Výkonný ředitel - společník: Dipl. Wirt.-Ing. (FH) Andreas Hartl
  • Výrobní závody: Německo (Haiterbach), Česká republika (Krupka) Švýcarsko (Sennwald)
  • Počet zaměstnanců: 378
  • Obrat: 55 mil. eur
  • Řízení kvality: DIN EN ISO 9001:2015 a
   IATF 16949: 2016 (závod 1)
  • Řízení životního prostředí: EMAS a
   ISO 14001:2015 (závod Haiterbach)
  • Výrobní plocha: 32.000 m2
  • Výroba: 3-směnný provoz
  • Technologie výroby: Single-Sheet- a Twin-Sheet- Thermoforming, vypěňování pomocí PUR / technologie RRIM
  • Další zpracování: frézování CNC
  • 28 zařízení Single-Sheet-Thermoform o velikosti do 4200 x 2500 mm.
   Stroje jsou rozděleny do různých velikostních skupin. V každé skupině je k dispozici vždy více strojů.
  • 5 zařízení Twin-Sheet-Thermoform o velikosti do 3200 x 1800 mm nebo 3300 x 1300 mm
  • 2 moderní hybridní zařízení PUR-/RRIM
  • 1 frézovací linka CNC se 7 stoly, 1 frézovací linka CNS se 6 stoly
  • 20 konvenčních jednotlivých fréz s pěti řízenými osami, až 5400 x 2500 mm

  (Stav k prosinci 2018)

  Historie

  Historie úspěchů od r. 1968

  Historie

  Výroba skořepin pro sedadla čalouněného nábytku 1968/1969

  Firma DUROtherm se může s hrdostí ohlédnout za léty, která uplynula od jejího založení v roce 1968. Díky průběžnému zvětšování výrobních a skladovacích ploch, promyšleným investicím do strojního parku, resp. nových technologií a získávání dalších firem dnes DUROtherm patří k největším a nejvýkonnějším evropských společnostem v oblasti tepelného tváření.

  Historie