Zaměstnání a vzdělávání u firmy DUROtherm

Jobs splash screen

Ať už v obchodním sektoru nebo ve výrobě: úspěchy koncernu DUROtherm jsou rozhodujícím způsobem určovány vědomostmi, schopnostmi a trvalou angažovaností mnoha pracovnic a pracovníků. DUROtherm tyto vlastnosti podporuje s nezměrným úsilím. Organizuje proto různá školení během doby zapracování, resp. vzdělávání nových pracovnic a pracovníků a umožňuje jim tak krok za krokem převzít jejich konkrétní úlohy v podniku.

Práce u firmy DUROtherm přitom nabízí četné možnosti změny a prostor pro vlastní růst. Otevřená firemní kultura oceňuje správné hodnoty, vynikající pracovní prostředí s přátelskými a ochotnými kolegy je zárukou úspěšného pracovního dne. Jako ekonomicky stabilní koncern s vysokým potenciálem růstu nabízí DUROtherm zajímavou práci a atraktivní odměny. Velký důraz je kladen i na sociální zabezpečení ve stáří a možnost zhodnocení kapitálu.

Práce

Aktuální Nabídka Práce

Nábor

Přihlaste se právě teď

Nejdůležitějším majetkem úspěšné firmy jsou její pracovnice a pracovníci. Proto je pro DUROtherm kromě odborné kvalifikace prvořadý lidský přístup a dobré vzájemné kontakty. Vysokou prioritu má i individuální rozvoj jednotlivců. Pouze s kvalifikovanými a spokojenými pracovnicemi a pracovníky je totiž zajištěn trvalý úspěch a tím i budoucnost firmy.

Potěší nás, stanete-li se součástí týmu DUROtherm. Vaše podklady zasílejte prosím e-mailem k rukám paní Miroslavy Čermákové:

miroslava.cermakova@durotherm.cz