Full-Service: spektrum výkonů

Full-Service: spektrum výkonů
DUROtherm má v oblasti tváření plastů bohaté zkušenosti získané v průběhu několika desetiletí. Jednou z četných výhod z hlediska konkurenceschopnosti je rozsáhlé spektrum výkonů v oblasti kompletního servisu. Poradenství, plánování, vývoj, konstrukce, výroba prototypů, sériová výroba nebo logistika – firma DUROtherm je schopna poskytovat svým zákazníkům služby ve všech směrech.
Od jednoduchého vývoje jednotlivých produktů až po komplexní vývoj i celé řady systémových komponent – od nejmenší tvarové součástky až po obrovité formy – od malých sérií až po velkovýrobu: DUROtherm je ideálním partnerem pro jakékoli zadání, při kterém se jedná o tepelné tváření plastů.

Poradenství a plánování

Kompetentní poradenství, pečlivé plánování

Kompetentní poradenství, pečlivé plánování

Výchozím bodem celého spektra výkonů je pečlivé naplánování individuálního projektu. Tým odborníků sestavený na základě specifické potřeby pak využije veškeré dostupné know-how a dlouholeté zkušenosti pro realizaci požadavků zákazníka. Prvořadým cílem je, již od počátku zajistit optimální splnění zadané úlohy a její hospodárnou a technicky prvotřídní realizaci jako základ úspěšnosti celého projektu.

Vývoj a konstrukce

Konstrukce zpracovávaná nejmodernější technikou CAD

High-Tech CAD Design

I při vývoji a konstrukci mohou zákazníci využívat know-how techniků firmy DUROtherm: od koncepce a prvních náčrtů přes komplexní a vzájemně navazují konstrukce i celé řady jednotlivých modulů až po věrohodný model nabízí DUROtherm všechny stupně nutné pro vývoj produktu. V úzké spolupráci se zákazníkem se přitom optimalizují detaily konstrukce s ohledem na její realizovatelnost a vlastnosti materiálů. Tím se dosahuje té nejlepší možné funkčnosti společně s inovativním designem. Se samozřejmě možné rovněž převzít potřebné údaje přímo od zákazníka a dále je rozpracovat. Přenos dat se provádí buď prostřednictvím bezpečného rozhraní Odette, ale i on-line nebo pomocí nosičů dat.

Prototypy

Výroba prototypů: rychlá a flexibilní

Výroba prototypů: rychlá a flexibilní

Jednou z mnoha výhod technologie hlubokého tažení jsou velmi rychlé vývojové cykly v procesu vytváření prototypů. Na základě dat ze systému CAD lze v mimořádně krátké době zhotovit velmi kvalitní vzorové nebo sériové nástroje, které tvoří základ optimální výroby. Poslední úpravy a zapracování požadavků zákazníka probíhá rychle a navíc výhodně z hlediska nákladů. Díky dlouholetým zkušenostem z oblasti tváření plastů lze již při výrobě forem zvolit správné materiály i geometrii jednotlivých dílů a zaručit tak spolehlivé funkce v budoucí výrobě.

Na přání zákazníka provádí DUROtherm i různé zkoušky zatížení a doby životnosti, což usnadňuje spolehlivost předpovědí týkajících se očekávané vhodnosti pro konkrétní účely.

Sériová výroba

Sériová výroba s vynikající kvalitou

Sériová výroba s vynikající kvalitou

Při sériové výrobě se v závislosti na zadání uplatní optimální zvolená technologie. Firma DUROtherm je schopna splnit i ty nejobtížnější požadavky a realizovat i ta nejneobvyklejší přání zákazníka. Vysoce moderní strojní park společně s třísměnným provozem umožňuje v krátké době splnit i velké zakázky s konstantně vysokou kvalitou a optimálně překonat i eventuálně vzniklé překážky.

DUROtherm má k dispozici jedny z největších strojů pro proces tepelného formování, takže je možné vyrábět i formy o velikosti až 4200 x 2500 mm.

Přesné a mimořádně rychlé frézování

Precise Milling at High Velocity

V uplynulých letech je stále častější požadavek zákazníků na maximálně perfektní následné opracování tepelně zhotovených dílů. Aby tato přání mohla být splněna s rozumnými nároky na čas I personál, vyvinuli inženýři firmy DUROtherm frézovací linku zcela nového druhu, jedinečnou v daném oboru. S touto frézovací linkou se daří dosahovat vynikajících výsledků při dalším opracovávání obrobků v minimálním čase, aniž by přitom zákazníci byli zatěžováni vyššími náklady. Vzrůstající objem zakázek a úspěchy dosažené při práci na této lince jsou důvodem, proč firma DUROtherm již nyní přistoupila k realizaci druhé frézovací linky, která ale bude ještě dokonalejší.

Kompletační montáž

All Ready Assembled

Konfekcionování tvarových dílů až k montáží celých konstrukčních souborů se stává stále důležitější součástí výroby. DUROtherm proto již během několika posledních let výrazně posílil montážní oddělení, počet zaměstnanců na tomto úseku se zvýšil více než trojnásobně. Z hlediska zákazníků je tato montážní služba velmi užitečná: nemusí sami provádět dodatečné práce na tvarových dílech a mohou kompletně smontované díly okamžitě integrovat do vlastního výrobního procesu.

Montážní oddělení je vybaveno celou řadou stolů, na nichž perfektně vyškolení pracovníci s maximální péčí spojují vlastní díly zákazníka nebo zakoupené díly ultrazvukovým svařováním, nejmodernějšími lepidly, šroubováním nebo nýtováním. Zvláštností je montáž za spolupráce robotů, kdy poloautomaticky ovládaný robot s lehkou konstrukcí spojuje jednotlivé montážní díly vysokou rychlostí a maximálně přesně.

Logistika

Dobře promyšlené logistické procesy

Dobře promyšlené logistické procesy

Díky promyšlené organizaci logistiky je možné na přání zákazníka připravit k vydání i velká množství zboží rychle a se spolehlivým dodržením termínu. Zpracování jednotlivých zakázek může probíhat podle potřeby plně automaticky. Aby bylo zaručeno jednotné označené a dobrá vysledovatelnost, provádí se všechny dodávky v souladu se směrnicemi VDA. Dodací listy mohou být zákazníkům zasílány on-line, takže jsou ještě před příchodem zboží informováni o množství, obsahu zásilky a době jejího příchodu a mohou tak optimálně zajistit proces další výroby. Zboží může být zasíláno v ekologických, opětovně použitelných skládacích obalech, které lze v případě potřeby velmi snadno úsporně skladovat.